Helgelandskraft AS: «Vi synes samarbeidet har fungert utmerket, og vi har fått en dyktig medarbeider som vi er godt fornøyd med!»

Trainee på Helgeland

Denne ordningen er spesielt rettet mot nyutdannede på Bachelor eller Masternivå. I samarbeid med din eller flere bedrifter vil en nyutdannet kunne få en trygg og god start på sin yrkeskarriere. 

Varigheten er normalt ett til to år med gode utsikter til fast jobb etterpå. Her vil personen delta på fagsamlinger og treffe andre traineé kandidater. Lønn og rettigheter som en ordinær ansatt.

Mie Ramstad

– En fin måte å tilegne seg kompetanse

Mie Ramstad

Mitt navn er Mie Ramstad, og jeg har nå vært trainee hos Educo Rekruttering AS i snart 3 år. Min bakgrunn er en bachelor som byggingeniør fra Høgskolen i Gjøvik. I det jeg startet med jobbsøkingen, ble jeg kontaktet av Educo Rekruttering AS. Jeg ble forespurt om jeg kunne tenke meg en stilling som trainee ved kommunalteknisk sektor i Sandnessjøen. Dette var en flott mulighet for meg som kom rett fra skolebenken, til å komme meg ut i jobb.

Jeg startet 1. mai i 2012. Utfordringene har vært mange, og blant annet bestått av prosjektering av vei, utarbeidelse av normer, ansvarlig søker, utarbeidelse av anbudsdokumenter og lignende. Jeg har fått delta på en rekke kurs for å få kompetanse om tegneprogrammer for vei og VA, jeg har deltatt på lokale samlinger for VA, og ikke minst deltatt på kommunaltekniske messer, fagdager og fått møte andre som også er trainee i samme firma. Det har vært en veldig fin måte å tilegne seg kompetanse på, og jeg har trivdes godt gjennom hele prosessen.

2012 © Educo Rekruttering AS – jc@dinbedriftspartner.no – Strandgt. 30, 8656 Mosjøen