Elkem AS Financial Services Mosjøen: «Vi opplever Educo Rekruttering som en dyktig og profesjonell leverandør av bemanningstjenester»

Referanseliste rekrutteringsoppdrag

Alcoa Mosjøen - Business Analyst

Alcoa Mosjøen - Controller

Alcoa Mosjøen - Prosessingeniører

Alcoa Norway - Accounting Manager

Alstahaug kommune - Trainee (ingeniør)

Alstahaug kommune og Distriktssenteret - Trainee (sosiolog)

ASCO Norge, Kristiansund - Daglig leder

Bedriftspartner AS - Regnskapsmedarbeider

BM Flokkmann - Driftsleder trelastbutikk

BM Flokkmann - Produktansvarlig maling

BM Flokkmann - Sjåfør

BM Flokkmann - Varemottaksansvarlig

Christiania Glassmagasin Tromsø - Butikkmedarbeider

Din Bedriftspartner AS - Regnskapsførere

Eika Forsikring - Forsikringsrådgiver

Elkem AS, Hovedkontoret - Regnskapsmedarbeidere

Fluor - Byggleder

Fluor - Elektroingeniør

Fluor - Plass sjef

Grong Sparebank - Kunderådgivere

Grytåga Settefisk AS - Kokker

Havnevesenet i Sandnessjøen - Havnedirektør

Helgelandsbase Eiendom - Administrerende Direktør

Helgelandskraft - Regnskapsmedarbeidere

Langjord Vedlikeholdsservice - Sandblåsere

Mosjøen Glass og Fasade - Daglig leder

Mosjøen og Omegn Næringsselskap - Direktør

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KS - Daglig leder

Norgesvinduet Svenningdal - Kvalitetsleder

Norpox Rehab AS - Sandblåsere

Olsrud Rørleggermester - Butikkmedarbeider

Paul Nygaard AS - Daglig leder

Pipetech AS - Area manager.

Plast Sveis - Daglig leder

Sandnessjøen Engineering - Ingeniører

Sandnessjøen Engineering - Trainee (Ingeniør)

Seløy Undervannservice - Ingeniør/HMS-Kvalitetsleder

Sentrum Næringshage - Kantinemedarbeidere/renholdere

Sinus AS - Ingeniører

Terra Forsikring AS - Forsikringskonsulent

Trøndelag Stillas Bautas as - Stillasbyggere

Vefsn kommune - Jurist

Vefsn kommune - Rådmann

Wang AS - Butikkmedarbeidere

2012 © Educo Rekruttering AS – jc@dinbedriftspartner.no – Strandgt. 30, 8656 Mosjøen